Artikel op accountant.nl

Zo blij! Ik vernam zojuist dat mijn artikel vandaag op accountant.nl gepubliceerd is. Een mijlpaal voor mij als schrijfster met een eerste artikel op een landelijk platform, maar vooral een eerbetoon aan de vrouwelijke accountants en een pleidooi voor meer diversiteit in het accountantsberoep. Voor een gezonde en duurzame toekomst van de accountancysector!

https://www.accountant.nl/artikelen/2019/12/eerbetoon-aan-de-vrouwelijke-accountant-en-hoe-verder/


#cta#diversiteit#nba#accountant#toekomst#accountancysector#vrouwelijkeaccountants

Interview in themanummer Reflectie

Reflectie past bij de herfst, het seizoen van de laatste oogst en het naar binnenkeren. Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode? Maar ook wat is nodig voor de toekomst? Alles beweegt en verandert. Wij als mens, onze omgeving en ook ons werk. Nadenken over wie je bent en wie je wilt zijn. Dankbaar dat ik gevraagd werd om geïnterviewd te worden voor het themanummer Reflectie van de Accountants in business van het NBA.

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/november/reflectie-het-nieuwe-themanummer-voor-accountants-in-business/

#nba #reflectie #accountantsinbusiness

Reactie op de tussenrapportage van de CTA

Na het indienen van mijn visie op het accountantsberoep in april moest ik wel reageren op de CTA-tussenrapportage die op 1 oktober verscheen. Sinds gisteravond staat mijn reactie online op overheid.nl. 
Getuige de tussenrapportage heb ik de T van Toekomst uit de CTA afkorting (Commissie Toekomst Accountancysector) ruimer geïnterpreteerd dan de commissie zelf. Toch kan ik het niet laten om de accountant als de ideale kandidaat te zien voor de toenemende behoefte aan oordeelsvorming over een veelheid aan complexe informatie. Er is meer informatie van waarde dan financiële verantwoordingen van organisaties.Is deze waardevolle informatie betrouwbaar? Geeft het een goed beeld? Worden we niet misleid? Door organisaties, door de lobby-groepen, door politici, door de overheid? Iedere burger heeft recht op de waarheid om juiste beslissingen te kunnen nemen.

https://www.internetconsultatie.nl/voorlopigebevindingencta/reactie/77a1ddd9-8bf9-48b0-89ac-0acfd4fd6ba7

Toekomstvisie over rol accountants staat online

Gisteravond zag ik dat mijn visie voor de toekomst van accountantsberoep op overheid.nl is opgenomen. Yes! Samen met 41  bijdragen van andere accountants, accountantsorganisaties en belanghebbenden zal mijn verhaal inspiratie geven aan de commissie die met wijsheid de minister van Financiën moet adviseren over het voor de mensheid belangrijke (en zeer oude) beroep van accountant. 

Mijn eerste publicatie voortvloeiende uit mijn nieuwe passie ‘schrijven’ en dit is best spannend. Hoe mooi dat 1) deze eerste publicatie over mijn oorspronkelijke vak gaat en 2) ik de kennis uit mijn onderzoek naar de mensheid heb kunnen gebruiken bij de vormgeving van mijn toekomstvisie over ‘het’ beroep. 

 Via de onderstaande link kunnen jullie de pdf ‘Accountant – helper van het steentijdgroepje 2.0’ downloaden. Veel leesplezier!

https://www.internetconsultatie.nl/commissietoekomstaccountancysector/reactie/5de1de1c-e3f9-4096-aaa8-13b85b5a90bc

Hallo wereldburgers, lieve mensen

Een eerste bericht op mijn nieuwe website. Een eerste stap naar meer online aanwezigheid. Een eerste stap naar het realiseren van mijn missie: op weg naar een meer menselijke wereld. Niet alleen hier, maar overal.

A human world for everyone.