Artikel op accountant.nl

Zo blij! Ik vernam zojuist dat mijn artikel vandaag op accountant.nl gepubliceerd is. Een mijlpaal voor mij als schrijfster met een eerste artikel op een landelijk platform, maar vooral een eerbetoon aan de vrouwelijke accountants en een pleidooi voor meer diversiteit in het accountantsberoep. Voor een gezonde en duurzame toekomst van de accountancysector!

https://www.accountant.nl/artikelen/2019/12/eerbetoon-aan-de-vrouwelijke-accountant-en-hoe-verder/


#cta#diversiteit#nba#accountant#toekomst#accountancysector#vrouwelijkeaccountants