Reactie op de tussenrapportage van de CTA

Na het indienen van mijn visie op het accountantsberoep in april moest ik wel reageren op de CTA-tussenrapportage die op 1 oktober verscheen. Sinds gisteravond staat mijn reactie online op overheid.nl. 
Getuige de tussenrapportage heb ik de T van Toekomst uit de CTA afkorting (Commissie Toekomst Accountancysector) ruimer geïnterpreteerd dan de commissie zelf. Toch kan ik het niet laten om de accountant als de ideale kandidaat te zien voor de toenemende behoefte aan oordeelsvorming over een veelheid aan complexe informatie. Er is meer informatie van waarde dan financiële verantwoordingen van organisaties.Is deze waardevolle informatie betrouwbaar? Geeft het een goed beeld? Worden we niet misleid? Door organisaties, door de lobby-groepen, door politici, door de overheid? Iedere burger heeft recht op de waarheid om juiste beslissingen te kunnen nemen.

https://www.internetconsultatie.nl/voorlopigebevindingencta/reactie/77a1ddd9-8bf9-48b0-89ac-0acfd4fd6ba7